KVKK Bilgilendirme ve Onay

Şirkete iletmiş olduğunuz ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, lokasyon bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, ticari elektronik ileti gönderilmesi, ürün tanıtım ve çalışmalarımıza yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecek, 

• Alagöz Holding bünyesinde bulunan şirketlerimizle gerektiğinde paylaşılabilecek, 
• Şirket çalışanları veya yetkilileri tarafından söz konusu taleplere cevap verilebilmesi amacıyla kişisel veri sahibi ilgili kişi ile iletişim kurulabilecek ve ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. 

Kişisel verileriniz, KVKK mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Alagöz Holding bünyesinde bulunan şirketlerle gerektiğinde paylaşılmasına, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine şirket tarafından aktarılmasına ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metni vasıtasıyla tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla Alagöz Holding ve holding bünyesinde bulunan şirketler tarafından kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

KEYMEN İLAÇ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
POLİTİKASI DETAYLI METNİ (PDF)